รู้จักเรา

Divine Light อัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดีอเมริกา ได้นำเรืองราวของโรงเรียนศรีแสงธรรมไปออกอากาศ ในรายการทีวี ทีมีผู้ชม 100 ล้านครอบครัว จาก 70ประเทศทั่วโลก ทำการเผยแพร่ เมื่อ 8 ธ.ค. 2016...

LETSA-รถไฟฟ้าศรีแสงธรรม

เป็นรถสามล้อไฟฟ้า ร.ส.พ.(รับ-ส่ง-พระ) สร้างสรรค์(ผลิต)ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน...

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา-เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์...

ไฟฉายขอข้าว

ไฟฉายขอข้าว เป็นโครงการผลิตไฟฉายโซล่าเซลล์จำหน่ายเพื่อจัดหารายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียน

โพสล่าสุด

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้รพ.สงฆ์

ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงร.9 ของเรา…

ข่าวใหม่