ทำดีมีประโยชน์-สมาธิศรีแสงธรรม(484)

Sisaengtham Meditation-484

สิ่งดีๆ มีประโยชน์คนทำได้ยาก สิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์บางคนทำได้ง่าย กิจกรรมดีๆ มีในโรงเรียนบ่อยๆ เราต้องเลือกให้ความสำคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการพัฒนาตนเอง ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: