ฝายชะลอน้ำ ศรีแสงธรรม

13903231_1081858051930925_6384712115651679543_n

ฝายชะลอน้ำหลังอาคารเรียนเป็นร่องทางน้ำเดิมไหลจากป่าสาธารณะลงในหนองน้ำ สาธารณะ เมื่อทำอาคารถมสูงขึ้นร่องน้ำจึงลึกลงไปช่วงก่อสร้างได้ใช้รถทำคันดินกั้น น้ำไว้ให้มีน้ำในฤดูแล้งสำหรับป่าเดิมที่มีอยู่ แต่มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมารวมกันเป็นมวลน้ำในฝายชะลอน้ำทำให้คันดินขาดทุกปี

ปีนี้จึงนำไม้ไผ่มากั้นหน้าคันดินที่เอาทรายบรรจุกระสอบมากองลงให้เต็มเพื่อจะให้ทนมวลน้ำขยนาดใหญ่ได้

 

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: