โรงน้ำดื่มพลังแสงอาทิตย์แบบไฮบริด

ไฮบริดดีอย่างไร
โรงน้ำดื่มพลังแสงอาทิตย์แบบไฮบริด

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบไฮบริดเป็นการพัฒนาขึ้นมาเดิมที่ติดตั้งแบบอ๊อฟกริด 1,000 W. มาเป็นโซล่าร์เซลล์ 6 แผ่น 1,800 วัตต์ และเอาไฟจากการไฟฟ้ามาเป็นไฟสำร…

 

โรงน้ำดื่มไฮบริดRGB_80x180_427x960

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: