ไฟฉายขอข้าว-ศรีแสงธรรม

ไฟฉายขอข้าว

bannerflashlight900x300


ไฟฉายขอข้าว
เป็นโครงการผลิตไฟฉายโซล่าเซลล์จำหน่ายเพื่อจัดหารายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียน เดิมมีรายได้จากการประหยัดไฟฟ้าของโรงเรียนที่ใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ จึงนำเงินมาเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน แต่ทางการไฟฟ้ามีหนังสือแจ้งให้ปลดโซล่าเซลล์ออก เพราะผิดระเบียบการขนานไฟกับการไฟฟ้า ซึ่งค่าไฟฟ้าลดลงเหลือเดือนละ 40 บาท จากปกติเดือนละ มากกว่า 6,ooo บาท  เมื่อต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเต็ม จึงทำให้เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เคยมีหายไป จึงได้นำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ออกมาจำหน่ายเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน จึงตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ ว่า “ไฟฉายขอข้าว

หมายเหตุ ปัจจุบันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้โรงเรียนเชื่อมขนานได้แล้ว

สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน สามารถสั่งจองได้ โดยการชำระเงินเข้าบัญชีของครูชมรมพลังงานทดแทน ราคา ชุดละ1,000 บาท ค่าจัดส่ง 82 บาท และยังมีหลอดไฟเล็กเพิ่มอีก 1หลอด ราคา 50 บาท รายได้ทั้งหมด เพื่อสมทบเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่ารถรับส่งนักเรียน โรงเรียนศรีแสงธรรม

สามารถโอนชำระเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร
เลขที่บัญชี 786-0-15332-4
ชื่อบัญชี น.ส.ณัฐวดี เฉลิมศรี

หากโอนชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน(Pay-in-Slip) พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่เพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย

ติดต่อสอบถาม ได้ที่

โทร 086-2331345, 080-4895970
E-mail: sisaengtham@hotmail.com

ประมวลภาพ-ไฟฉายขอข้าว

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: