สะเต็มศึกษา ตามแนววัดป่า

STEM Education
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนชลราษฏรอำรุง เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand STEM Festival ซึ่งเป็นศูนย์ สะเต็มศึกษาของภาคกลางตอนบน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นิมนต์พระครูวิมลปัญญาคุณ ไปบรรยายพิเศษ “การจัดสะเต็มศึกษาในโรงเรียนศรีแสงธรรม”

ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟังเวลา 09.00 – 10.00 น.งานนี้มีของไปโชว์บ้างเล็กน้อย

รู้จัก สะเต็มศึกษา

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: