หลวงพ่อวัดยานนาวาช่วยติดโซล่าร์ รพ.สงฆ์

หลวงพ่อวัดยานนาวาช่วยติดโซล่าร์ รพ.สงฆ์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าคุณพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ เมตตาสมทบทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ที่ท่านเป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง และเป็นประธานอุปถัมภ์โรงพยาบาลแห่งนี้

ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้าปัจจุบันประมาณ 7-8 แสนบาทต่อเดือน ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีแนวคิดที่จะนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล จึงติดต่อให้ทางโรงเรียนศรีแสงธรรม สร้างรถไฟฟ้าเพื่อบรรทุกอาหารผู้ป่วย และเครื่องมือแพทย์ แต่อาตมาเองเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยน่าจะทำส่วนใหญ่ ก่อนนั้นคือติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของผู้อำนวยการ แต่ติดตรงงบประมาณมีไม่เพียงพอ มีเพียงสามแสนบาท อาตมาจึงได้ให้คำแนะนำว่าควรเป็นโครงการนำร่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงพยาบาล ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมกันติดตั้งหรือช่วยเหลือกันบริจาคเบื้องต้นน่าจะติดตั้ง 25 กิโลวัตต์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า 15,000 บาท ต่อเดือน และจะขอรับบริจาคค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือประมาณ 900,000 บาท จากที่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้ที่จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ท่านผู้ใจบุญมีปีติยินดีร่วมบริจาคด้วย จึงเหลืองบประมาณทั้งสิ้นเพียง 600,000 บาท ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง เพราะมีทีมงานนักเรียนของโรงเรียนศรีแสงธรรม ลูกศิษย์ของโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบศรีแสงธรรมที่ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมมาแล้ว รวมถึงนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่พร้อมใจจะมารวมพลังช่วยให้งานนี้สำเร็จลุล่วงลงได้

ความทราบถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพรหมวชิรญาณ ท่านยินดีสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณะอย่างเต็มที่พร้อมบริจาคช่วยเหลือโครงการอีก 200,000 บาท จึงกราบขอบพระคุณท่านที่ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนและคณะสงฆ์อุบลที่มีพระครูสุขุมวรรโณภาส แห่งป่าดงใหญ๋ วังอ้อ คอยผลักดันโครงการ บวร บ้าน วัด โรงเรียนอีกแรง ขอกราบขอบคุณท่านด้วยความเคารพ

อัลบั้ม

โดย พระครูวิมลปัญญาคุณ
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม และ
โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: