รถไฟฟ้าพระทำ โมเดล D

รถไฟฟ้าพระทำ โมเดล D

รถไฟฟ้าพระทำ โมเดล D จากโรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ

รถไฟฟ้าพระทำ โมเดล D-โรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ไปจัดนิทรรศการโรงเรียนพลังงานต้นแบบ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ซึ่งได้นำสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์บางส่วนที่พอนำไปแสดงในงานให้เด็กๆ ในตัวเมืองได้เห็นของป่า ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานปั่นไฟ รถสามล้อพลังแสงอาทิตย์ รถไฟฟ้าพระทำโมเดล D ที่พึ่งเปิดตัว และได้รับการติดต่อประสานงานจากทางมหาวิทยาลัยในการจดอนุสิทธิบัตรกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของโรงเรียน ตามบันทึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพทางวิชาการร่วมกับโรงเรียน…สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ รถไฟฟ้าพระทำ โมเดล D ได้ที่ พระครูวิมลปัญญาคุณ E-mail: sisaengtham@hotmail.com หรือ โทร 086-2331345

อัลบั้ม

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: