ศรีแสงธรรมจัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลอุบล

จัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลอุบล

จัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลอุบลราชธานี บริเวณชั้น 1 ทางโรงเรียนศรีแสงธรรมได้นำดอกแกลดิโอลัสซึ่งทางเซ็นทรัลให้การสนับสนุนรับซื้อ และได้นำรถโซล่าเซลล์แสดงในงาน…

วันที่ 7-13 พ.ย.60 โรงเรียนศรีแสงธรรมได้มาร่วมจัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลอุบลราชธานี บริเวณชั้น 1 โดยเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปได้จัดให้ทางเกษตรอินทรีย์วิถีไทยที่คุณไก่ สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ได้นำเครือข่ายมาจัดที่อุบล เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนได้สนใจเกษตรแนวพอเพียงตามทฤษฎีบันไดเก้าขั้น และมีพระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์เรียนรู้ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่เป็นหัวเรือในการผลักดันวิถีชีวิต วิถีธรรม มาจัดทรรศการเช่นกัน ทางโรงเรียนศรีแสงธรรมได้นำดอกแกลดิโอลัสซึ่งทางเซ็นทรัลโดยร้านท็อปให้การสนับสนุนรับซื้อ และเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้นำรถโซล่าเซลล์เข้าไปแสดงในงานด้วย

อัลบั้ม

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: