ขอเชิญร่วมสร้างบ้านพักครู

บ้านพักครูโรงเรียนศรีแสงธรรม

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างบ้านพักครูโรงเรียนศรีแสงธรรม

“สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ”
โรงเรียนศรีแสงธรรม-โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในชนบทตามแนวชายแดนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีรถรับส่งฟรี อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียน ครูที่สอนก็จะรับสมัครมาจากทั่วไปที่จบตรงกับสาขาวิชาที่โรงเรียนต้องการ ส่วนมากจะอยู่ไกลเบื้องต้นได้ขอพักในบ้านว่างของชาวบ้านในหมู่บ้าน แต่เมื่อครูเพิ่มมากขึ้นก็ได้สร้างบ้านพักครูในโรงเรียน และปั้นดินเป็นบ้านพักครู มีบ้านพักจำนวน 3 หลัง ครู 13 คน ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็น 250 คน จึงต้องรับสมัครครูเพิ่มอีก 4 คน เป็น 16 คน ซึ่งยังไม่มีที่พักเพียงพอ และยังมีนักศึกษาฝึกงานอีก 2 คน ต้องพักบนอาคารเรียน รวมทั้งอาสาสมัครจากต่างประเทศ หรือแม้แต่มีแขกที่มาเยี่ยมจากไทยและต่างประเทศ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 5 ห้องนอน 5 ห้องสุขา ได้รับการออกแบบโดยผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตรองอธิการบดี และยังมีแนวคิดจะติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% งบประมาณ 2 ล้านบาท เบื้องต้นได้รับบริจาค จากผู้ใหญ่ใจบุญ 22,500 บาท

ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีแสงธรรมสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีโรงเรียนศรีแสงธรรม ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-006-4355 หรือ บัญชี กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม ธ.กรุงเทพสาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786-006-3333

นอกจากจะเป็นการทำบุญให้ทานให้โอกาสทางการศึกษา ให้ที่พักอาศัย ให้ความปลอดภัย มั่นคงแก่ผู้อื่นท่านยังสามารถ นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี (ได้ 2 เท่า) สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ได้ที่ sisaengtham@hotmail.com หรือ โทร 086-2331345

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

12 พฤษภาคม 2560

บ้านพักครูโรงเรียนศรีแสงธรรม

บ้านพักครูโรงเรียนศรีแสงธรรม

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: