ชุดนอนนาไฮบริด

ชุดนอนนาไฮบริด

ชุดนอนนาไฮบริด-กริดกู

ไฮบริด-กริดกู คือชุดนอนนาไฮบริดหรับการใช้งานไฟฟ้าในตอนกลางคืนหรือตอนไม่มีแสงเป็นหลักเนื่องจากที่ผ่านมาระบบผลิตไฟในบ้านเรายังมีปัญหาระบบออนกริด

1. ระบบออนกริดยังมีปัญหาเรื่องระเบียบการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าที่รัฐยังไม่มีนโยบายเรื่องโซล่าร์เสรี
2. ระบบใช้ไฟได้เฉพาะกลางวันเมื่อไฟฟ้าจากสายส่งดับระบบก็ปิดตัวลงด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องอินเวอร์เตอร์
3.ชาวบ้าน(จำนวนมาก)ที่ติดตั้งโดยไม่ขออนุญาติเพราะเห็นว่ามีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากจึงติดไปโดยไม่ขออนุญาตเรียกว่าโซล่าร์ประชาชน (เมื่อก่อน เรียกว่าโซล่าร์กองโจร) มีปัญหาเมื่อไม่มีโหลดไฟย้อนเข้าสายส่งทำให้มิเตอร์หมุนกลับ แล้วตอนกลางคืนดึงไฟออกมาใช้เป็นลักษณะฝากไฟในสายส่ง แต่รัฐไม่มีนโยบายรับไฟจากชาวบ้านที่ผลิตใช้แล้วไฟเหลือ หรือความพร้อมของระบบไฟฟ้าในบ้านเรายังไม่รองรับเทคโนโลยี บางประเทศจะทำเป็นระบบ Net Metering

ระบบไฮบริดเทคโนโลยีก้าวข้ามระเบียบรัฐ
1. เพื่อแก้ปัญหาระบบออนกริดที่จำกัดเรื่องใช้ไฟกลางวันเป็นหลักส่วนไฟที่เกินจะเข้าเก็บในแบตเตอรี่แทนการส่งคืนสายส่ง
2. ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ยามไฟจากสายส่งดับก็ใช้ได้หรือตัดไฟจากสายส่งเลยระบบก็ยังทำงาน ตอนกลางคืนก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้มาใช้ได้
3.ระบบไฮบริดคือแปลงไฟจากแผ่นไปใช้โดยตรงหากไม่มีการใช้จะแบ่งส่วนหนึ่งมาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี
4.ไม่ต้องขอขนานไฟจากการไฟฟ้า จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นไฟสำรองระบบเท่านั้น

ระบบอ๊อฟกริด
เป็นระบบ stand alone โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสายส่งการไฟฟ้าเช่นตามไร่ตามป่า ตามเถียงนาเอาไปใช้เปิดทีวี พัดลม แสงสว่าง หรืออะไรก็ได้ที่ใช้ไฟฟ้าป้อนเข้าแต่ต้องเก็บในแบตเตอรี่เป็นหลัก

ไฮบริดกริดกู
เป็นระบบที่คิดขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บไฟไว้ใช้ 100 % จากแผ่นโซล่าร์เซลล์ โดยผ่านแบตเตอรี่ หากคำนวณให้ดีเราจะมีไฟใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสำหรับบ้านที่มีการใช้ไฟในตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ หากติดโซล่าร์เซลล์แล้วชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานกลางคืน เมื่อไฟหมดหรือไฟไม่พอก็ให้ไฟจากสายส่งมาชาร์จแบตเพื่อแปลงมาใช้ ถ้าจะให้ดีคือออกแบบให้ชาร์จจากแผ่นทั้งหมด แล้วใช้พลังงานให้เต็มประสิทธิภาพก็พอ

การลงทุนประมาณ 160,000 บาท ตอนนี้จะเสียค่าแบตเตอรี่เป็นหลักเพราะเราทำเองไม่ได้ ระบบนอนนาไฮบริด หรือไฮบริดกริดกูนี้ผลิตไฟได้ ประมาณวันละ 12 หน่วยเท่านี้ก็เพียงพอต่อบ้านหนึ่งหลังที่จ่ายค่าไฟเดือนละพันห้าร้อยบาทได้สบาย อยากใช้อะไรก็ได้ แอร์ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ปั๊มน้ำ แสงสว่าง ฯลฯ

ถ้าเรายังรอความช่วยเหลืออยู่ตลอดก็ไม่ได้พึ่งพาตนเอง

12 พ.ค.60
ไฮบริด-กริดกู(อาตมา)

แนะนำ ต้นแบบ รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา
http://sisaengtham.net/news/2016/nornnaa-series-power-wheelchairs/

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: