โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์-ศรีแสงธรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ศรีแสงธรรม

เริ่มแล้ว เริ่มทำการสำรวจ ออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ศรีแสงธรรม วางแผนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบ บนพื้นที่19ไร่ของโรงเรียนศรีแสงธรรม ณ บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี …

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ บนพื้นที่19ไร่ของโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้เริ่มต้นสำรวจ ออกแบบพื้นที่ตามทฤษฎีพอเพียง ให้เรื่องของเกษตรพืชผัก พึชสมุนไพร พืชที่สร้างรายได้พอเลี้ยงศูนย์ เช่น ไม้ดอกแกลดิโอลัส ดอกกระเจียว ดอกปทุมมา พร้อมทั้งการขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ต่างๆ ให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม อีกทั้งมีเรื่องพลังงานทดแทน การจัดการด้วยหุ่นยนต์ ระบบสมองกล IOT ให้เป็นสมาร์ทฟาร์มตามแนว 4.0 มีเทคนิคการทำบ้านดิน ศูนย์สุขภาพแพทย์ทางเลือก และศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆพื้นที่โครงการได้เริ่มขุดสระ มีป่าเดิม และแปลงนาอยู่แล้ว เมื่อออกแบบผังแม่บทแล้วจะได้ตำเนินการต่อไปตามเหตุตามปัจจัยที่มี วันนี้เริ่มต้นได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ประชา คำภักดี จากคณะหวิศวกรรมศาสตร์ ดร.วรงค์ นัยวินิจ จาก คณะเกษตร และ ดร.พิสิษฐ์ วรอุไร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราขภัฏอุบลราชธานี และอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาพร้อมกันเพื่อออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ศรีแสงธรรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดตามศักยภาพ และบริบทของพื้นที่ ส่วนการออกแบบอาคารคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการออกแบบให้

คาดว่าจะทะยอยดำเนินการไปหลังจากเกี่ยวข้าวอาจจะเป็นศูนย์วิจัยไม้ดอกเข้ามาก่อนเพราะมีความพร้อมแล้วรวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกพื้นเมืองต่อไป

ปล.ไฟฟ้าในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์-ศรีแสงธรรม ทั้งหมด จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบ

ประมวลภาพ

โดย พระครูวิมลปัญญาคุณ
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม
และผู้บุกเบิกโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบศรีแสงธรรม

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: