โครงการพัฒนาศรีแสงธรรมต้องทำต่อ

พระครูวิมลปัญญาคุณ โรงเรียนศรีแสงธรรม

When I was child, I had no chance to learn, so I just want to give more opportunities to children

“ขาดเพื่อมี….”
ผู้ที่ขาด ได้วาดหวัง ตั้งเติมก่อ
เป็นการก่อ บนที่ขาด ฉลาดยิ่ง
ขาดเพื่อดี ดีเพื่อคน ใช่ตนอิง
เรียกทำสิ่ง ไร้คนตัวตน คนสำคัญ

โรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายมีรถรับส่ง อาหารกลางวันฟรี เครื่องเขียนแบบเรียนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐ งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ จึงต้องอาศัยการทอดผ้าป่าจากวัดป่าศรีแสงธรรม และรับบริจาคทั่วไปเป็นโครงการๆไป ทั้งนี้ได้สรุปโครงการรับบริจาคตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2560 เป็นต้นมาเพื่อสะดวกในการรวบรวม และจะนำเสนอการขอรับบริจาคตั้งแต่เริ่มต้นเปิดโรงเรียนในโอกาสต่อไป

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น สำเร็จไปแล้วแต่ยังค้างชำระหนี้ก่อสร้างอีก 3.5 ล้านบาท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

2.โครงการสร้างรั้วบ้านพักครูด้านตะวันออก สำเร็จเรียบร้อยงบประมาณ98,265 บาท ยอดรับบริจาค 98,265 บาท ปิดรับบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

3. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 15 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวม 75,000 บาท ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 75,000 บาท ปิดรับบริจาค

4. โครงการประดิษฐ์รถไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ เพื่อมอบให้โรงครัวใช้ขนอาหารในสนามหลวงงบประมาณทั้งสิ้น 147,000 บาท ได้รับบริจาค54,500 บาท ยังคงรับบริจาค

5. โครงการประปาโซล่าร์เซลล์ในโรงเรียน งบประมาณ 330,000 บาท ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 184,500 บาท ยังขาดอีก 145,500 บาท และยังคงรับบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

6.โครงการก่อสร้างรั้วได้ตะวันตกและต่อเติมบ้านพักครู ใช้งบประมาณ 120,000 บาท ไม่ได้รับบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

7. โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 30 ชุดๆ ละ 750 บาท งบประมาณ 22,500 บาท ได้รับบริจาค 15,000 บาท ยังขาด 7,500 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

8.โครงการบูรณะซ๋อมแซมกุฏิพักพระสงฆ์ ในวัดป่าศรีแสงธรรมที่ชำรุด เปลี่ยนหลังคาใหม่และติดตั้งโซล่าร์เซลล์ งบประมาณ 150,000 บาท ได้รับบริจาค17,800 บาท

9. โครงการก่อสร้างบ้านพักครูในโรงเรียน 2 ชั้น

7 ห้องนอน 5 ห้องสุขา ขนาด 318 ตรม. กำลังเริ่มลงมืองบประมาณ 2 ล้านบาท และจะติดโซล่าร์เซลล์ทั้งหมด ได้รับบริจาคแล้ว 24,500 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

ส่วนโครงการที่สำเร็จแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคกับโรงเรียนศรีแสงธรรม บัญชีโรงเรียนศรีแสงธรรม ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-006-4355 หรือ บัญชี กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม ธ.กรุงเทพสาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786-006-3333

นอกจากจะเป็นการทำบุญให้ทานให้โอกาสทางการศึกษา ให้ที่พักอาศัย ให้ความปลอดภัย มั่นคงแก่ผู้อื่นทั้งวิชาและจรณะแล้ว ท่านยังสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ผู้บริจาค/ทำบุญได้ที่ sisaengtham@hotmail.com หรือ โทร 086 233 1345 ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนศรีแสงธรรมด้วยดีเสมอมา

ด้วยห่วงใย
พระครูวิมลปัญญาคุณ
14 พฤษภาคม 2560

ประมวลภาพ

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: