คติธรรมหลวงปู่ทองอินทร์ ในงานประชุมเพลิงหลวงปู่สุข

หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ

คติธรรมจากหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ ในงานประชุมเพลิงหลวงปู่สุข สุจิตฺโต วัดป่าเหล่าหลวง

หลวงปู่สุข สุจิตฺโต วัดป่าเหล่าหลวง

พระครูสุธรรมมงคล (หลวงปู่สุข สุจิตฺโต)

พระครูสุธรรมมงคล (หลวงปู่สุข สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลวราราม (วัดป่าเหล่าหลวง) บ้านอุ่มเม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด หลวงปู่สุขได้ละสังขาร เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.20 น. สิริอายุรวม 78 ปี 48 พรรษา ท่านเป็นศิษย์ผุูอาวุโสของพระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม

วันนี้ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการประชุมคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาญาติโยมวัดป่าเหล่าหลวง เพื่อจัดงานพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่สุข สุจิตโต มีข้อคิดไว้เป็นคติที่สะดุดใจ คือ

1. หลวงปู่สุขเตรียมที่ประชุมเพลิงท่านเรียบร้อยแล้วทำให้นึกถึงคำว่าเตรียมตัวตาย

2. ทางวัดและกรรมการเตรียมเจ้าภาพถวายปัจจัย การนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแต่ละคืน หลวงปู่ทองอินทร์ดำริว่าไม่ควรถวายปัจจัยพระเป็นส่วนตัวให้มาสวดร่วมกันถ้ามีคนถวายก็ยกให้เป็นกองกลางของวัดไว้เป็นสาธารณะประโยชน์ ถ้าพระเอาไปสะสมเงินทองเองก็เป็นการสะสมกิเลส

3. คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สุขขอปรึกษาเรื่องการประดับหีบศพ หลวงปู่ทองอินทร์ให้คติว่าไม่จำเป็นต้องประดับอะไรสวยๆ งามๆ เมื่อประดับแล้วก็เผาทิ้งอยู่ดี ถ้ายังมาติดสวยๆ งามๆ อยู่จิตก็ข้องเกี่ยวเวียนว่ายตายเกิดอีก

4. เรื่องโรงทานไม่ต้องตั้งมาทำบุญต้องมาละ มาเบากายเบาจิตเบา มาวัดไม่ใช่ที่มาหากิน มาคุยกัน จะมีกี่คนมานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนา

พอจับใจความได้ประมาณนี้ แต่น่าจดจำไปเป็นคติเตือนใจ เราพร้อมแค่ไหนสำหรับเตรียมตัวตาย

ประวัติหลวงปู่สุข สุจิตฺโต โดยสังเขป

หลวงปู่สุข สุจิตฺโต ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ในสกุล “จันทะมาลา” โดยมีนายบุญมี มารดาชื่อนางสีดา

หลวงปู่สุข องค์ท่านได้เสียสละครอบครัว เหย้าเรือน ลาออกอุปสมบท หลังจากนั้น เข้านาคที่วัดป่ากุง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ โดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้พานาคโฮม (หลวงปู่โฮม ปญฺญาพโล วัดป่าขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.น้อยเอ็ด) และนาคสุข (หลวงปู่สุข สุจิตฺโต วัดป่าเหล่าหลวง) ทั้งสองท่าน ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ เวลา ๑๒.๓๕ น. ณ วัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่โชติ คุณสมฺปนฺโณ ศิษย์หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

“คนโลภ..ได้ทั้งโลกก็ไม่พอ”
โอวาทธรรมของหลวงปู่สุข สุจิตฺโต หลวงปู่สุข สุจิตฺโต ท่านเป็นพระมหาเถระที่เคร่งครัดซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย และธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก ปกติวิสัยเป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนัก พูดแต่เนื้อธรรมตามเป็นจริง เป็นผู้หนักแน่นในธรรมวินัย เป็นหลักเป็นแกนอยู่แบบเรียบง่ายสมถะ ไม่จำเป็นท่านจะไม่รับนิมนต์ไปไหนง่ายๆ หมู่คณะศิษย์ในองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง หากมีเรื่องอะไรให้ท่านตัดสินท่านก็ตัดสินโดยธรรม จะหาพระแบบนี้ในยุคสมัยนี้เป็นอันว่าหาได้ยากแท้

“ทำดีทำไปเถอะ..ทำบาปอย่าไปทำ..เข้าใจมั้ย..? ”
โอวาทธรรมของหลวงปู่สุข สุจิตฺโต ฟังโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่สุข สุจิตฺโต วัดป่าเหล่าหลวง บ้านอุ่มเม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ศิษย์อาวุโสในองค์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

หลวงปู่สุข สุจิตฺโต องค์ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นศิษย์ยุคต้นๆ ของหลวงปู่ศรี มหาวีโร โดยมีสหธรรมมิกที่สำคัญคือ หลวงปู่โฮม ปัญญาพโล วัดป่าขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และหลวงปู่สิงห์ สิริปุณโณ วัดมหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หลวงปู่สุข เมื่อท่านอาพาธ ก็ขอรับการรักษาตามอาการเท่านั้น ได้สั่งกับลูกศิษย์ว่าไม่ให้เจาะ หรือผ่าตัดใดๆ ทั้งสิ้น ให้เป็นไปตามวัตรปฏิบัติของพระสายกัมมัฏฐาน หลวงปู่สุข ท่านอาพาธหนักเพียงไม่กี่เดือน ท่านก็ละสังขาร

พระครูสุธรรมมงคล(หลวงปู่สุข สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลวราราม(วัดป่าเหล่าหลวง) บ้านอุ่มเม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น. ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ สิริอายุรวม ๗๘ ปี ๑ เดือน ๑๘ วัน ๔๘ พรรษา…

พระครูวิมลปัญญาคุณ
วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
26 เมษายน 2560

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: