รายการTV.อัลกอร์ กับความพอเพียงศรีแสงธรรม

Divine Light อัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดีอเมริกา ได้นำเรืองราวของโรงเรียนศรีแสงธรรมไปออกอากาศ ในรายการทีวี ทีมีผู้ชม 100 ล้านครอบครัว จาก 70ประเทศทั่วโลก ทำการเผยแพร่ เมื่อ 8 ธ.ค. 2016…

อัลเบิร์ต อัลกอร์ Al Gore’s Climate Reality Project วันที่ 2 ที่อดีตรองปธน.อเมริกา ได้มอบหมายให้โปรดิวเซอร์รายการประจำประเทศไทยมาถ่ายเรื่องราวของการนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่แนวคิด วิธีการ ผลงานของผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก หรือผู้มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมของโลก ซึ่งคุณอัลกอร์ ได้ให้ความสนใจและติดตามโรงเรียนศรีแสงธรรมในด้านพลังงานทดแทนและนำเสนอการ เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ไปยังผู้ชม 100 ล้านครัวเรือน 70 ประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสชมรายการสดพร้อมกันในวันที่ 5-6 ธ.ค.59 ที่จะเป็น 1 ใน 24 บุคคลทั่วโลกในนามประเทศไทยที่จะออกในรายการ “24 Hours of Reality” ที่จะนำเสนอทางออกและการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

เบื้องต้นได้นำเสนอรถส่งพระ “รสพ” ไปบิณฑบาต LETSA ซึ่งมาเจอถนนเข้าวัดครั้งแรกไม่กล้าเข้าไป มาวันนี้ต้องติดสินใจเดินเข้าไปเพื่อให้ได้ภาพบรรยากาศของวัดป่าศรีแสงธรรม และในวันที่สองของทีมงานได้ถ่ายทำกิจกรรมที่เป็นหัวใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงคือ “คุณธรรม นำความรู้” ซึ่งโรงเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่แบบอย่างของ ผู้ทีสนใจจะนำไปใช้ในทุกระดับ และทุกมิติของสังคม

และกิจกรรมสุดท้ายที่ทางรายการจะมาเก็บรายละเอียดอีกทีคือทีมงานช่างขอ ข้าวจะออกไปติดตั้งให้กับศูนย์เรียนรู้ที่ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นให้ดูแลรักษาเองได้ต่อไป

ปล.ทีมงานบอกว่าเป็นคนไทยแรกที่ได้ออกรายการนี้

อัลบั้ม

Buddhist monk Prakru Wimonpanyakun founded the Sisaengtham School to teach young people in rural Thailand about alternative energy and the Buddhist principle of self-reliance. By training students for work in the solar industry, the school provides career options enabling them to stay in the local community while helping reduce energy costs and pollution.

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: