ยินดีต้อนรับทีมนักวิจัย จากม.เกียวโตและม.เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ ทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมาสำรวจ/ศึกษา กิจกรรมด้านพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนของโรงเรียนศรีแสงธรรม ในวันที่ 21 มีนาคม 2560

วันนี้ ที่ 21 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พาคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียน การขยายผลเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงานให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาระดับประเทศต่อไป

ประมวลภาพ

Facebook Comments

โพสที่เกี่ยวข้อง: