โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์-ศรีแสงธรรม

เริ่มแล้ว เริ่มทำการสำรวจ ออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ศรีแสงธรรม วางแผนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบ บนพื้นที่19ไร่ของโรงเรียนศรีแสงธรรม ณ บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี …

ศรีแสงธรรมจัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลอุบล

วันที่ 7-13 พ.ย.60 โรงเรียนศรีแสงธรรมจัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลอุบลราชธานี บริเวณชั้น 1 ทางโรงเรียนได้นำดอกแกลดิโอลัสซึ่งทางเซ็นทรัลให้การสนับสนุนรับซื้อ และได้นำรถโซล่าเซลล์แสดงในงาน…

ขอเชิญร่วมสร้างบ้านพักครู

มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 250 คน ต้องรับสมัครครูเพิ่ม 4 คน เป็น 16 คน ยังไม่มีที่พักเพียงพอ และยังมีนักศึกษาฝึกงานอีก 2 คน ต้องพักบนอาคารเรียน รวมทั้งอาสาสมัครจากต่างประเทศ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 5 ห้องนอน 5 ห้องสุขา…

สุดท้าทายทำโซล่าร์สูบน้ำขึ้นภูเขาสูง 120 เมตร

ทีมงานช่างขอข้าวจากโรงเรียนศรีแสงธรรม ดำเนินการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์ สูบน้ำขึ้นภูเขาสูง120 เมตรได้ ด้วยอัตราการไหล 8,000 ลิตรต่อชั่วโมง ใกล้ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี…

ริเริ่มทำตำราเรียนโซล่าร์เซลล์

ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำตำราเรียน เรื่อง โซล่าร์เซลล์ เพื่อทำการเผยแพร่ความรู้ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และได้บรรยาย เรื่อง การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืน…

ยินดีต้อนรับทีมนักวิจัย จากม.เกียวโตและม.เชียงใหม่

21 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พาคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาศึกษาดูงาน…

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 5,000 บาท…

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปี2560

ในวันปัจฉิมนิเทศซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 นี้ จะมีการมอบใบประกาศพร้อมกับทุนการศึกษาเป็นขวัญถุงสำหรับการเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัย…

เจ้าอาวาสประดิษฐ์รถไฟฟ้า“รุ่นพระทำ”

เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี คิดค้นประดิษฐ์รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปช่วยขนส่งอาหารที่โรงครัวท้องสนามหลวง…รุ่น “พระทำ”

เศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชุมชน

วันนี้พระครูวิมลปัญญาคุณได้มีโอกาสนำเสนอ เรื่องราวของโรงเรียนศรีแสงธรรม ในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองด้านพลังงานแก่ชุมชน…

เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีแสงธรรมเปิดรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560…

1 2 3 5