ขอเชิญร่วมสร้างบ้านพักครู

มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 250 คน ต้องรับสมัครครูเพิ่ม 4 คน เป็น 16 คน ยังไม่มีที่พักเพียงพอ และยังมีนักศึกษาฝึกงานอีก 2 คน ต้องพักบนอาคารเรียน รวมทั้งอาสาสมัครจากต่างประเทศ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 5 ห้องนอน 5 ห้องสุขา…

ยินดีต้อนรับทีมนักวิจัย จากม.เกียวโตและม.เชียงใหม่

21 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พาคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาศึกษาดูงาน…

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 5,000 บาท…

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปี2560

ในวันปัจฉิมนิเทศซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 นี้ จะมีการมอบใบประกาศพร้อมกับทุนการศึกษาเป็นขวัญถุงสำหรับการเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัย…

เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีแสงธรรมเปิดรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560…

1 2