ชุดนอนนาไฮบริด

ไฮบริด-กริดกู คือชุดนอนนาไฮบริดหรับการใช้งานไฟฟ้าในตอนกลางคืนหรือตอนไม่มีแสงเป็นหลักเนื่องจากที่ผ่านมาระบบผลิตไฟในบ้านเรายังมีปัญหาระบบออนกริด…