ขอเชิญร่วมสร้างบ้านพักครู

มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 250 คน ต้องรับสมัครครูเพิ่ม 4 คน เป็น 16 คน ยังไม่มีที่พักเพียงพอ และยังมีนักศึกษาฝึกงานอีก 2 คน ต้องพักบนอาคารเรียน รวมทั้งอาสาสมัครจากต่างประเทศ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 5 ห้องนอน 5 ห้องสุขา…