ต้องการใช้แอร์ในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าจะใช้โซล่าร์อย่างไร

ต้องการมีแอร์เย็นๆไว้ใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง หากจะเปิดแอร์วันละ 8ชั่วโมงนั้น ต้องติดตั้งอย่างไรในงบประมาณ …