“โซล่าร์ประชาชน”สมาร์ทไฮบริด ต้นแบบเทคโนโลยีก้าวข้าม

การติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์ ขนาด 320 วัตต์ รุ่นใหม่ 4 บัสบาร์ เกรดเอ ระดับโลก อายุการใช้งาน 25 ปี สมาร์ทไฮบริดอินเวอร์เตอร์ จากประเทศฝรั่งเศส ขนาด 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส รับประกัน 5 ปี…