sisaengtham.ac.th

คนเก่งของเราวันนี้/ นักเรียนรับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ

นักเรียนรับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงาน มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ทางโรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเหรียญรางวัล 11 เหรียญ จากการเข้าร่วมแ่ข่งขัน 12 รายการ ดังนี้

เหรียญทอง

1.เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษา 1-3
2.เหรียญทองการประกวดจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษา 4-6
3.เหรียญทองการประกวดจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4.เหรียญทองการประกวดแกะสลักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษา 4-6
5.เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา 4-6
6.เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา 1-3

เหรียญเงิน

1.การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา 1-3
2.การแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1-3
3.การแข่งขันทักษะโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ GSP ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษา 1-3

เหรียญทองแดง

1.การแข่งขัน A MATH ระดับมัธยมศึกษา 1-3

IMG_1827
สวนถาดแบบชื้นม.ปลาย

แกะสลักผลไม้ ม.ปลาย

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1