sisaengtham.ac.th

คนเก่งของเราวันนี้/ นักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบล รุ่น3

นักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบล รุ่น3

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบลประจำปี 2558
และยังมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ ม.อุบลในปีต่อไปอีก นับเป็นอีกก้าวของการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศรีแสงธรรมรุ่น 4 ของโรงเรียนและเป็นรุ่น 1 ที่มาเข้าตั้งแต่ม.1 โรงเรีียนเปิดมา 6 ปีนี้มีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว 3 รุ่น และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา2558 นี้มีนักเรียนรุ่นแรกที่รับเข้ามา.1 จำนวน 23 คนที่จะจบการศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าเรียนดีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว 8 คน และกำลังจะประกาศผลรอบโควต้าภาคอิสานอีก 3 คน นับว่าเป็นที่พึงพอใจของคณะครูและผู้ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สร้างต้นกล้าแห่งคุณธรรมเข้าสู่สังคม


ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเข้าศึกษาต่อที่ม.อุบลโดยช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนคนละ 5,000 บาท เป็นประจำทุกปี โดยพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้รวบรวมปัจจัยจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธามาเป็นทุนการศึกษาใหักับนักเรียน หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย

ท่านสามารถบริจาคได้จนถึง 31 มีนาคม 2559 ที่

บัญชี โรงเรียนศรีแสงธรรม
ธ.กรุงไทย
สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ


บัญชี กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม
ธ.กรุงเทพ
สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมั
งสาหาร
เลขที่ 786 006 3333


หรือ

บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร์ (ธ.ก.ส.)
สาขา พิบูลมังสาหาร
เลขที่บัญชี 0200 3510 4416

   

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1