sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ 9 ม.ค. 58 ผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน

ผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน

 

ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนศรีแสงธรรม

ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารโรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีแสง ธรรมในวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับ คุณสุธาศิน วิญญา และคณะศรัทธาจากประเทศนิวซีแลนด์

 

10425413_723666014416799_6730314770262506412_n

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม
ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 52 X 11.50 เมตร งบประมาณ 18 ล้านบาท งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
>>ปัจจุบันได้ก่อสร้างไปแล้วกว่า 90 % ใช้งบประมาณไป 13.8 ล้านบาท ซึ่งได้จากเงินบริจาค 7 ล้าน และเงินกู้ยืมอีก 6.8 ล้านบาท
เพื่อให้มีห้องเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

12781_716783731771694_3507757676334886837_n

 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนให้เยาวชนในชนบทห่างไกลมี สถานศึกษา เล่าเรียน ฝึกฝนอบรม ให้เป็นคนดีมีความรู้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

 

ท่านสามารถบริจาคได้ที่บัญชี
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

 

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sst_ac@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 1345

16402_716245661825501_2544049481489038062_n

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1