sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ เด็กดีศรีแสงธรรม

เด็กดีศรีแสงธรรม

 

10153830_726676224115778_3507212818414288365_n

 

ด.ช.วันนพ สร้อยคำ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เก็บเงินได้ 11,140 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) ได้นำมาแจ้งให้คุณครูประกาศหาเจ้าของ และมีเจ้าเของมาติดต่อขอรับแล้วด้วยความดีใจ

 

10801687_726649520785115_6119217768165487953_n 10357831_726649524118448_7673007704332374402_n

 

ทางโรงเรียนขอประกาศชื่นชมในความซื่อสัตย์ มีจิตใจไม่โลภเอาของคนอื่น ของเด็กชายวันนพ สร้อยคำ ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจมาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ ซึ่งเก็บเงินได้ใบบริเวณโรงเรียนเวลาประมาณ 12 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1