sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ เพื่อนกันวันละเข่ง

เพื่อนกันวันละเข่ง

 

“เพื่อนกันวันละเข่ง” เป็นกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้วยการเก็บกวาดใบไม้ในแต่ละวันแล้ว นำมากองรวมกันไว้ พอได้จำนวนพอจะทำปุ๋ยหมักก็จะเริ่มทำเป็นกองๆไปตามแนวต้นไม้ที่ปลูกใหม่ เวลารดน้ำกองปุ๋ยหมัก ดินบริเวณต้นไม้ก็จะชุ่มไปด้วย

เพื่อนกันวันละเข่ง

 

ขั้นตอนการทำปุ่ยหมักแบบไม่กลับกองอย่างง่ายมีดังนี้ คือ
๑.นำใบไม้มากองในพื้นที่ด้านกว้างประมาณ 2.5 เมตร ด้านยาวไม่จำกัด
๒. วางใบไม้หนาประมาณ ๑๐ ซม.แล้วโรยทับด้วยมูลสัตว์ประมาณ ๑ ต่อ ๓ เช่นใบไม้ ๙ เข่งก็จะใช้ปุ๋ยคอก ๓ เข่งปูทับ

 

ปุ๋ยหมักไม่พลิกกองกลับ

 

๓. รดน้ำให้ชุ่ม
๔.ทำเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆจนครบ ๑๐ ชั้น

ปุ๋ยหมักไม่พลิกกองชั้นสูง

๕.รดน้ำทุกวัน และทุก๑๐วันเจาะกองปุ๋ยลงไปแล้วรดน้ำให้ถึงพื้น ไปทั่วกองปุ๋ย
๖.ประมาณ ๒ เดือนก็จะได้ปุ๋ยหมัก ตากให้แห้งแล้วนำไปใช้ได้ตามต้องการ

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1