sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

 

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

โคมไฟบนตอไม้ เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งด้านพลังงานทดแทน

 

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะนำมาบริจาคให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน พลังงานทดแทน เป็นโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาติดตั้งบริเวณแปลง เกษตรหน้าบ้านพักครูเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนและประหยัดค่าไฟฟ้าอีกทาง หนึ่ง

 

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ตามสวนเกษตร
โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ในแปลงมะนาวบ่อซีเมนต์ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

 

รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจศึกษานำไปติดตั้งตามสวน บ้าน หรือทางเดินต่างๆ ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรมนี้สว่างมาก ทำเสาสูง 3 เมตรส่องจนเห็นยอดหญ้าต้องเพิ่มเสาขึ้นเป็น 3.5 เมตร หรือ 4 เมตรก็ได้

 

ความสว่างโคมไฟพลังแสงอาทิตย์

ความสว่างของโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

 

ชุดทดลองโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม ได้ใช้แผ่นโซล่าเซลล์แบบโมโนขนาด 40 W.เพื่อชาร์จแบตเตอรี 12 V.ขนาดความจุ 17A/H โดยผ่านคอนโทรลชาร์จ 3 A/H ที่สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัตได้ ชุดแรกใช้เสาประปา 3 นิ้วลดนิ้วครึ่ง

 

อุปกรณ์โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

 

ข้อแนะนำเสาไฟหากต้องการประหยัดและดูเรียบร้อยลองใช้ใส่ท่อ PVC ก็ได้ เพราะว่าแถวชนบทที่โรงเรียนตั้งอยู่จะขายท่อประปา 3 นิ้ว ท่อนละ 1,900 บาทและยังต้องเสียค่าขนส่งใช้รถปิคอัพไปขนก็ต้องตัดท่อมาทำให้ลำบากมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น หรือจะใช้เสาไม้ไผ่ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีก ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์หากซื้อของมาเอง ทำเอง ติดตั้งเองจะมีค่าใช้จ่ายประมาณสี่พันบาทต่อชุด เมื่อเปรียบเทียบขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับท้องตลาดจะขายตั้งแต่ชุดละ หมื่นห้าพันไปจนถึงสามหมื่นกว่าบาทถ้าเราทำเองได้จะประหยัดลงไปอีกเยอะและ เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกด้วย เมื่อต้องการขยายก็ทำใหม่ ถ้าไปซื้อก็ได้ต้นเดียวถ้าทำเป็นแล้วจะเอากี่ต้นก็ได้

 

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์นักเรียนศรีแสงธรรม

นักเรียนชั้นม.1 กำลังช่วยกันต่อโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ พสกนิกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนเราเข้าใจว่าใช้ได้ เฉพาะด้านการเกษตร หรือให้คนจนอยู่ดีกินดี แต่ความจริงแล้วใช้ได้ทุกระดับ ทุกมิติทางสังคม ดังเช่นโคมไฟพลังแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ก็เป็นตัวอย่างการพึ่งพาตน เองด้านพลังงานอีกทางหนึ่ง

 

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรม
โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ

 

ยุคเศรษฐกิจฝืดเคีองการพึ่งพาตนเองดีที่สุด

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1