sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ หลังคาโรงงานคือธนาคาร

หลังคาโรงงานคือธนาคาร

 

10 กิโลวัตต์
หลังคาโรงงานคือธนาคารดอกเบี้ยสูง

 

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงออ นพีคที่มีค่่าไฟสูงกว่าปกติและเพิ่มขึ้นตามการใช้งานรวมค่า ft ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะสูงกว่าราคารับซื้อโซล่าร์ฟาร์มตามโครงการโซ ล่าร์ฟาร์มในหน่วยงานรัฐก็เป็นได้

 

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

ทีมงานช่างขอข้าว โรงเรียนศรีแสงธรรม

 

หากผลิตแล้วใช้ในโรงงานเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าลงในแต่ละเดือนประมาณ 7 ปี ก็สามารถคืนทุนได้ แต่ระบบโซล่าร์เซลล์ยังอยู่ได้ถึง 25 ปี นั่นคือกำไรในการลงทุน แต่ถ้าเราคิดว่าจะประหยัดการใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพื่อลดภาระการผลิตที่ต้องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอันจำกัด และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนที่ ทั่วโลกกำลังรณรงค์กัน

 

ทีมงานขอข้าวติดโซล่าร์เซลล์โรงงาน

ติดตั้ง 10 กิโลวัตต์

อีกทั้งเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิโลวัตต์ โดยทีมงานนักเรียนชั้นม.ปลายของโรงเรียนศรีแสงธรรมและรุ่นพี่ที่ไปเรียนที่ ม.อุบลมาช่วยงานช่วงปิดเทอม และวันหยุดเพื่อไม่ให้เสียการเรียน
นักเรียนไทยทำอะไรก็ได้เพียงแค่ให้โอกาส

 

ชุุดควบคุมออนกริด

ชุดควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบออนกริด

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1