sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ พลังงานแสงอาทิตย์กับประปาหมู่บ้าน

พลังงานแสงอาทิตย์กับประปาหมู่บ้าน

 

พระครูวิมลปัญญาคุณ

พระครูวิมลปัญญาคุณ กับผู้บัญชาการมลฑลทหารบก 22 มอบโครงการประปาหมู่บ้าน

 

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน
โดยทีมงานช่างขอโรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทางมลฑลทหารบกที่ 22 ให้ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนโดยโครงการแรกมี 2 หมู่บ้าน นักเรียนชมรมพลังงานทดแทนและศิษย์เก่าที่กำลังจะเป็นเทอมได้พากันไปติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หมู่บ้านแรกคือบ้านโคกสะอาด อ.สว่างวีรวงศ์ เป็นระบบ stand alone หรือระบบอ๊อฟกริด โดยมีแผ่นโซล่าเซลล์แปลงไฟแล้วจ่ายเข้าเครื่องสูบน้ำทันทีไม่ต้องใช้แบตเต อรี โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์ Suntech 300 w. 8 แผ่น หรือ 6 แผ่น ก็สามารถใช้กับซับเมิส 1.5 แรงม้า ระดับน้ำลึกได้ถึง 200  เมตร ระบบนี้ยังสามารถรองรับไฟจากการไฟฟ้า หรือพลังงานเครื่องปั่นไฟ กังหันลมได้อีก

 

ประปาหมูู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทีมงานช่างขอข้าว

 

ส่วนอีกโครงการหนึ่งเป็นการทดลองใช้ระบบ Ongrid เพื่อผลิตไฟขนานเข้ากับการไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด โดยมีตู้กริดคอยควบคุมระบบผลิตและจ่ายไฟแบบอัจฉริยะ เมื่อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผลิตได้น้อยลงเช่นฟ้ามืด ฝนตก ระบบกริดก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาชดเชยให้เพียงพอต่อการใช้งาน หากไฟฟ้าดับตัวกริดก็จะมีระบบความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย การปิดตัวเองทันทีในเวลา 0.01 วินาที

ประปาหมูู่บ้านแบบออนกริด

ระบบออนกริด กับประปาหมู่บ้าน

 

ซึ่งมักจะมีผู้ที่มีความรู้บ้างมาบอกว่าระบบจะจ่ายไฟไปทำอันตรายต่อเจ้า หน้าที่ซึ่งอันนี้อุปกรณ์ที่มาตรฐานแล้วจะไม่เป็นอย่างที่หลายคนพูดถึงกัน อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ระบบการแปลงไฟแบบซายน์เวฟทั่วไปที่ไฟดับแล้วยังผลิตไฟได้ ซึ่งเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับหน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันจำนวนมาก และต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า

 

ทีมงานช่างขอข้าว
ทีมงานช่างขอข้าว

 

โครงการนี้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนที่สนใจการประยุกต์ใช้พลังงานแสง อาทิตย์ในระบบประปาหมู่บ้าน หากมีการสนับสนุนการใช้พลังแสงอาทิตย์กับประปา75,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ ขนาด 3 กิโลวัตต์ก็จะได้ไฟฟ้าเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 โรง สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิลต่างๆได้ถึงวันละ 800,000 หน่วยไฟฟ้า ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ได้ประมาณ 450,000 กิโลคาร์บอนต่อวัน
สู้ภัยแล้งลดโลกร้อนด้วยแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พระครูวิมลปัญญาคุณกับ มทบ22

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1