sisaengtham.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ ทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 59

ทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 59

หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 59 ในวันที่ 13 ก.ย.

จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเพื่อชำระหนี้ก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ เพื่อเยาวชนในชนบทห่างไกลมีสถานศึกษา เล่าเรียน ฝึกฝนอบรม ให้เป็นคนดีมีความรู้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ท่านสามารถบริจาคได้ที่บัญชี
"โรงเรียนศรีแสงธรรม" ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี "กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม" ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333
หรือ บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร์ (ธ.ก.ส.) สาขา พิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 0200 3510 4416

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sisaengtham@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 1345

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1