sisaengtham.ac.th

สื่อเรียนรู้ ค้นพบทั้งหมด :8 รายการ

 • img

  คลิปเฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET 54

คลิปเฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET 54

เฉลยข้อสอบ O-NET ภาษาไทย 54 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน สรุปเข้ม รศ.จารุณี กองพลพรหม
 • img

  คลิปเฉลยข้อสอบสังคม O-NET 54

คลิปเฉลยข้อสอบสังคม O-NET 54

เตรียมสอบโอเนตวิชาสังคมศึกษา เป็นการสรุปเข้มพร้อมตัวอย่างข้อสอบ มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
 • img

  คลิปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET 54

คลิปวิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET 54

วิทยาศาสตร์ทั่วไป O-NET ปี 54 นักเรียนสามารถนำมาศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน
 • img

  คลิปสรุปเข้มคณิตศาสตร์ O-NET ปี55

คลิปสรุปเข้มคณิตศาสตร์ O-NET ปี55

สรุปเข้มคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยข้อสอบ O-NET 54 และ PAT พร้อมเอกสารดาวน์โหลด
 • img

  เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 54 ม.6

เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 54 ม.6

 • img

  เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 53 ม.6

เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 53 ม.6

 • img

  เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 54 ม.3

เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 54 ม.3

 • img

  คลิปเฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ ปี53 ปี54 ม.6

คลิปเฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ ปี53 ปี54 ม.6