sisaengtham.ac.th

คนเก่งของเราวันนี้ ค้นพบทั้งหมด :4 รายการ

 • img

  นักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบล รุ่น3

นักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบล รุ่น3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3
 • img

  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันไหว้ครู

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
 • img

  นักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบล รุ่น1

นักเรียนที่ติดโควต้าม.อุบล รุ่น1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
 • img

  นักเรียนรับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ

นักเรียนรับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1