sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา ค้นพบทั้งหมด :25 รายการ

 • img

  ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่มีวันดับ

ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่มีวันดับ

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า
 • img

  พลังงานแสงอาทิตย์กับประปาหมู่บ้าน

พลังงานแสงอาทิตย์กับประปาหมู่บ้าน

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22
 • img

  หลังคาโรงงานคือธนาคาร

หลังคาโรงงานคือธนาคาร

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน
 • img

  โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา
 • img

  สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน

สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน

 • img

  โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

 • img

  ไฟฉายขอข้าวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ไฟฉายขอข้าวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

 • img

  ชุดนอนนา

ชุดนอนนา

 • img

  เสียดายแดด

เสียดายแดด

 • img

  รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

 • img

  สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่

สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่

 • img

  โรงเรียนพลังงานสร้างชาติ

โรงเรียนพลังงานสร้างชาติ

 • img

  บ้านดินครูอาสา

บ้านดินครูอาสา

 • img

  ห้องเรียนบ้านดิน

ห้องเรียนบ้านดิน

 • img

  รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 • img

  Solar School

Solar School

 • img

  National solar school project

National solar school project

 • img

  การขยายอีเอ็ม (EM)

การขยายอีเอ็ม (EM)

 • img

  รถพลังงานแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

รถพลังงานแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

 • img

  บ้านดินศรีแสงธรรม

บ้านดินศรีแสงธรรม

 • img

  น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้

 • img

  ขยายจุลินทรีย์ แนวชีววิถีศรีแสงธรรม

ขยายจุลินทรีย์ แนวชีววิถีศรีแสงธรรม

 • img

  บัตลาร์ตประหยัดไฟ T5

บัตลาร์ตประหยัดไฟ T5

 • img

  เด็กไทยไม่เอาถ่าน

เด็กไทยไม่เอาถ่าน

 • img

  ธนาคารขยะศรีแสงธรรม

ธนาคารขยะศรีแสงธรรม