sisaengtham.ac.th

ข่าวรับสมัคร ค้นพบทั้งหมด :4 รายการ

 • img

  สมัครครูคณิตฯและวิทย์ฯ

สมัครครูคณิตฯและวิทย์ฯ

โรงเรียนศรีแสงธรรม รับสมัครครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กำหนดสอบคัดเลือก 27 เมษายน 2561
 • img

  สมัครนักเรียน ประจำปี 2561

สมัครนักเรียน ประจำปี 2561

โรงเรียนศรีแสงธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-28 มีนาคม 2561
 • img

  รับสมัครอบรมใช้โซล่าร์ รุ่นที่6

รับสมัครอบรมใช้โซล่าร์ รุ่นที่6

รับสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น รุ่นที่6 จัดอบรมในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
 • img

  รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2559

รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2559

โรงเรียนศรีแสงธรรม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 มัธยมศึกษา ม.1และ ม.4 วันที่ 1-31 มีนาคม 2559